Geschichte

 

Umiddelbart etter en Norgesreise i året 1890 bestemte Wilhelm II seg for å bygge en planlagt matrosstasjon ved Jungfernsee like ved Potsdam i norsk dragestil og ikke, som opprinnelig planlagt, i nygotisk stil. Den norske arkitekten Holm Hansen Munthe (1848-1898) stod for tegningene av komplekset.

Et stykke Norge i Potsdam

Like ved stranden begynte Munthe å sette opp stasjonens hovedbygning (1892) med en rikt utsmykket mottakelseshall i norsk dragestil. I det påfølgende året bygde han et båthus til det keiserlige dampskipet "Alexandria" og i 1894/95 ble det bygd flere hus som hadde karakter av norske bolighus (verksted, husrom til matrosene, bolighus til stasjonsmesteren). Navnet KONGSNÆS fikk stasjonen først i 1896. En inngangsportal ble bygd i form av en trebue, utsmykket med to dragehoder og det nordisk stiliserte navnetrekket.

 les mer ...

© Förderverein Kongsnæs e.V. - Impressum & Datenschutz